Четвъртък 03, Декември 2020г.

 

УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА:

1.МАРГАРИТКА КОЛЕВА;

2. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА;

3. ПОМ.ВЪЗПИТАТЕЛ: ГЕРГАНА ГРОЗЕВА

Сподели: