Четвъртък 22, Октомври 2020г.
Архив на новини
Публикувана на: 18.04.2019г.

Откриване на процедура за определяне /избор / на Заявител/

по схема"Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко"

за нуждите на ДГ."Лилия" за период от три учебни години

2019/2020; 2020/2021;2021/2022

Публикувана на: 18.12.2018г.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА

ОТ 27.12.2018 ГОД

ДО

11.01.2019 ГОД.

Публикувана на: 20.04.2018г.

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИКА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА