Четвъртък 03, Декември 2020г.
Архив на новини
Публикувана на: 18.12.2018г.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА

ОТ 27.12.2018 ГОД

ДО

11.01.2019 ГОД.

ЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА

ОТ 27.12.2018 ГОД

ДО

11.01.2019 ГОД.

Сподели: